Friday, 01/07/2022 - 02:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Mỹ Hương

TỔ CHỨC KÍ KẾT THI ĐUA NĂM HỌC 2020-2021

Ngày 29 tháng 10 năm 2020 vừa qua, tại đơn vị tiểu học Mỹ Hương, cụm thi đua số 4 đã tổ chức kí kết thi đua với sự tham gia của 10 trường tiểu học (Đông hải 1, Đông hải 2, Đông hải 3, Tấn Tài 1, Tấn Tài 2, Tấn Tài 3, Mỹ Đông, Đạo Long, Phú Thọ và Mỹ Hương).

Lễ kí kết diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao về chỉ tiêu thi đua của các đơn vị. Cụ thể:

A. Cụm thi đua số 4 gồm các đơn vị: Tiểu học Tấn Tài 1, Tấn Tài 2, Tấn Tài 3, Đông Hải 1, Đông Hải 2, Đông Hải 3,  Mỹ Hương, Mỹ Đông, Đạo Long; Phú Thọ.

1. Ông:  Lê Anh Tuấn             –  Hiệu trưởng trường Tiểu học Mỹ Hương, Trưởng  cụm

2. Ông: Thái Duy Dũng Tấn            –  Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Thọ, Phó cụm

3. Bà:  Lâm Thị Phú                   –  Hiệu trưởng trường Tiểu học Tấn Tài 3, thành viên

4. Bà: Bà Bùi Thị Ánh Xuân      –  Hiệu trưởng trường Tiểu học Tấn Tài 2, thành viên

5. Bà: Nguyễn Thị Thúy Oanh   –  Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Hải 1, thành viên

6. Bà: Huỳnh Thị Văn              –  Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Hải 2, thành viên

7. Ông: Nguyễn Thanh Hoài      –  Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Hải 3, thành viên

8. Ông: Nguyễn Đình Sơn          –  Hiệu trưởng trường Tiểu học Mỹ Đông, thành viên

9. Bà: Phan Thị Lâm Vy           –  Hiệu trưởng trường Tiểu học Đạo Long, thành viên

10. Bà: Võ Thị Mai Trâm           –  Hiệu trưởng trường Tiểu học Tấn Tài 1, thành viên.

B. Đăng ký các chỉ tiêu thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

I. Tên đơn vị:  CỤM THI ĐUA SỐ 4

II. Nội dung đăng ký các chỉ tiêu thi đua

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao:

a) Kết quả đạt được của học sinh:

- Duy trì sĩ số: 5710/5716, tỉ lệ 99,9%; so với chỉ tiêu giao: 100%

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 881/881, tỉ lệ 100%; so với năm học trước: 100%; so với chỉ tiêu giao: 100%.

- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học - Khối 1, 2, 3, 4: 4710/4835, tỉ lệ 97.4%; so với năm học trước: 4607/4609%; tỉ lệ 99.9%; so với chỉ tiêu giao 100%;

- Học sinh đạt yêu cầu trở lên về mặt phẩm chất: 5716/5716, tỉ lệ 100%; so với năm học trước: 100%; so với chỉ tiêu giao: 100%.

 

 

- Số lượng học sinh đạt giải trong các hội thi, cuộc thi do ngành tổ chức:

   +Cấp tỉnh: 5/10 trường đăng ký có tham gia (Mỹ Hương, Tấn Tài 1, Tấn Tài 3, Đạo Long, Phú Thọ).

    +Cấp Thành Phố: 10/10 trường đăng ký có tham gia (Mỹ Hương, Tấn Tài 1, Tấn Tài 2, Tấn Tài 3, Đạo Long, Đông Hải 1, Đông Hải 2, Đông Hải 3, Mỹ Đông, Phú Thọ).

- Số học sinh tham gia, đạt giải ĐHĐK, HKPĐ do ngành tổ chức:

 +Cấp tỉnh: 5/10 trường đăng ký có tham gia (Mỹ Hương, Tấn Tài 1, Tấn Tài 3, Đạo Long, Phú Thọ).

    +Cấp Thành Phố: 10/10 trường đăng ký có tham gia (Mỹ Hương, Tấn Tài 1, Tấn Tài 2, Tấn Tài 3, Đạo Long, Đông Hải 1, Đông Hải 2, Đông Hải 3, Mỹ Đông, Phú Thọ).

b) Kết quả đạt được của CBQL, GV, NV và các bộ phận

    - Tham gia BHYT của học sinh: 5716 /5716, tỉ lệ 100%;

     - Số lượng CBQL, Giáo viên, TPT Đội tham gia, được công nhận, đạt giải trong hội thi, cuộc thi do ngành tổ chức (cấp Thành phố; cấp Tỉnh):

    +Cấp tỉnh: 5/10 trường đăng ký có tham gia (Mỹ Hương, Tấn Tài 1, Tấn Tài 3, Đạo Long, Phú Thọ).

    +Cấp Thành Phố: 10/10 trường đăng ký có tham gia và đạt giải (Mỹ Hương, Tấn Tài 1, Tấn Tài 2, Tấn Tài 3, Đạo Long, Đông Hải 1, Đông Hải 2, Đông Hải 3, Mỹ Đông, Phú Thọ).

    - Số lượng, tỉ lệ Sáng kiến, đề tài NCKHSPUD: 10/10 trường đăng ký có sáng kiến:

      +Cấp cơ sở: 57. (Mỹ Hương:11; Tấn Tài 1: 9; Tấn Tài 2: 4; Tấn Tài 3: 4; Đạo Long: 7;  Đông Hải 1: 4; Đông Hải 2: 4;  Đông Hải 3: 4; Mỹ Đông: 4;  Phú Thọ: 6).

           +Cấp tỉnh: 5. (Đạo Long: 1; Mỹ Hương: 3; Phú Thọ: 1).

    - Số ĐDDH tự làm ở trường; Số ĐDDH tự làm được công nhận (đạt giải) cấp thành phố, cấp tỉnh: 10/10 có đăng kí với 484 đồ dùng tự làm

    - Đánh giá, xếp loại về công tác Phổ cập giáo dục TH-XMC: 10/10 trường đăng kí đầy đủ, kịp thời, tốt.

    - Xếp loại Thư viện, Thiết bị 

    + Xuất sắc: 01/10 trường đăng kí  (TH Tấn Tài 3)

    + Tiên tiến: 9/10 trường đăng kí.

    - Phong trào thi đua “Xây dựng THTT-HSTC”:

   + Xuất sắc: 04/10 trường đăng kí, ( Tấn Tài 1, Tấn Tài 3, Mỹ Hương, Đạo Long )

   + Tốt: 06/10 trường đăng kí.

   - Phong trào xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp. Xếp loại tốt: 10/10 trường đăng kí.

   - Kiểm định chất lượng: Hoàn thành báo cáo tự đánh giá và xây dựng kế hoạch cam kết cải tiến chất lượng giáo dục theo quy định: 10/10 trường đăng kí HTBCTĐG.

  - Thông tin báo cáo kịp thời, chính xác: 10/10 trường đăng kí.

  c) Xây dựng các tổ chức đoàn thể

  - Chi, Đảng bộ: 2/10 chi bộ đăng kí HTXSNV (TH Tấn Tài 3, TH Mỹ Hương); 08/10 chi bộ đăng kí HTTNV (Tấn Tài 1, Tấn Tài 2, Đạo Long, Đông Hải 1, Đông Hải 2, Đông Hải 3, Mỹ Đông, Phú Thọ).

 

  - Công đoàn cơ sở: 10/10 CĐCS đăng kí Vững mạnh

  - Đoàn, Đội:

   + Đoàn vững mạnh: 3/10 trường đăng kí

  + Liên đội mạnh cấp TP: 10/10 trường đăng kí.

  d) Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong đơn vị không để xảy ra vi phạm những vấn đề trọng yếu trong ngành, trong xã hội: (vi phạm luật giao thông; vi phạm về hành chính; quy chế thi, tuyển sinh, lạm thu, dạy thêm, học thêm, vi phạm đạo đức nhà giáo, học sinh bị tử vong hoặc đánh nhau gây thương tích trong trường học, . . .) và triển khai thực hiện đầy đủ các qui định về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020_2021: 10/10 trường thực hiện nghiêm túc và cam kết không vi phạm.

         IV. Đăng kí danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

         1. Danh hiệu thi đua

         a) TẬP THỂ:

- Huân chương lao động hạng 2: 1

 1. Trường Tiểu học Tấn Tài 3

- Tập thể Lao động xuất sắc: 03/10 trường

 1. Trường Tiểu học Tấn Tài 1
 2. Trường Tiểu học Tấn Tài 3
 3. Trường Tiểu học Mỹ Hương
 • Tập thể Lao động tiên tiến: 10/ 10 trường
 1. Trường Tiểu học Tấn Tài 1
 2. Trường Tiểu học Tấn Tài 2
 3. Trường Tiểu học Tấn Tài 3
 4. Trường Tiểu học Đạo Long
 5. Trường Tiểu học Mỹ Hương
 6. Trường Tiểu học Phú Thọ
 7. Trường Tiểu học Mỹ Đông
 8. Trường Tiểu học Đông Hải 1
 9. Trường Tiểu học Đông Hải 2
 10. Trường Tiểu học Đông Hải 3

         b) CÁ NHÂN:

- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: 04 (Mỹ Hương: 3; Đạo Long: 1)

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 55. (Mỹ Hương:11; Tấn Tài 1: 9; Tấn Tài 2: 4; Tấn Tài 3: 4; Đạo Long: 7;  Đông Hải 1: 4; Đông Hải 2: 2;  Đông Hải 3: 4; Mỹ Đông: 4;  Phú Thọ: 6).

- Lao động Tiên Tiến: 295 (Mỹ Hương:46; Tấn Tài 1: 26; Tấn Tài 2: 18; Tấn Tài 3: 31; Đạo Long: 30;  Đông Hải 1: 46; Đông Hải 2: 25;  Đông Hải 3: 23; Mỹ Đông: 29;  Phú Thọ: 21).

 

         2. Hình thức khen thưởng (bằng khen, giấy khen)

         a) Tập thể:

         + Cờ thi đua cấp Tỉnh: 02 (TH Tấn Tài 3; TH Mỹ Hương )

         + Bằng khen Bộ Giáo dục: 1 (TH Mỹ Hương )

         + Bằng khen UBND tỉnh: 02 (TH Tấn Tài 3; TH Mỹ Hương )

         + Giấy khen UBND thành phố: 09 (TH Tấn Tài 3; TH Mỹ Hương ,Tấn Tài 1, Tấn Tài 2, Đạo Long, Đông Hải 1, Đông Hải 2, Đông Hải 3, Phú Thọ).

         b) Cá nhân:

         + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01 (TH Mỹ Hương )

   + Bằng khen của Bộ GDĐT: 01 (TH Đạo Long )

   + Bằng khen UBND tỉnh:  4 ( (TH Mỹ Hương: 1;  TH Tấn Tài 3: 2; TH Đạo Long: 1 )

     + Giấy khen UBND thành phố: 284.    

Bài tin liên quan
Thông báo, phổ biến

Nội dung đang cập nhật...

Nội dung đang cập nhật...

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 11
Tháng 07 : 1
Năm 2022 : 4.171