Saturday, 03/12/2022 - 23:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Mỹ Hương

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG: V/v: Triển khai thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời năm học 2020 - 2021

PHÒNG GD & ĐT TP PR-TC

TRƯỜNG TH MỸ HƯƠNG

 Số: 68 /BC-THMH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 


 

 

 

               Mỹ Hương, ngày  12  tháng 10 năm 2020

 

 

 

 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG:

V/v: Triển khai thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời năm học 2020 - 2021

 

 

          Thực hiện kế hoạch số 461/PGD&ĐT tỉnh Ninh Thuận ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”. Trường TH Mỹ Hương xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động của tuần lễ, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020  tại trường TH  Mỹ Hương

 1.   CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO :

 Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề "Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời"

 Nhà trường đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức

 • Tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời bằng nhiều hình thức như : Tuyên truyền qua buổi chào cờ, các buổi sinh hoạt tập thể , phát thanh Măng Non . . . . .
 • Phát động trong trào quyên góp sách, truyện tạo góc thư viện ở mỗi lớp.
 • Phát động trong trào xây dựng thói quen đọc sách ở nhà trường, gia đình và thư viện

   Thư viện trường tiểu học Mỹ Hương xin báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 chủ đề "Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời" như sau :

 1.  TẠI THƯ VIỆN  TRƯỜNG :

+ Ngày 30/09/2020: Lập và gửi Kế hoạch tổ chức cho Hiệu trưởng.

+ Từ ngày 1/10/2020 đến 07/10/2020:

 • Treo băng rôn tại nhà trường.
 • Khai mạc Tuần lễ học tập suốt đời dưới cờ. Kết hợp tổ chức buổi tuyên truyền về văn hóa đọc và giới thiệu sách hay
 • Hoàn thành các điều kiện tổ chức hoạt động Tuần lễ.

Tổ chức trưng bày, xếp sách nghệ thuật, giới thiệu sách và các hoạt động tại thư viện nhà trường

 • Thư viện Trường đã tổ chức luân chuyển sách từ Thư viện tỉnh và trưng bày Sách nhằm phục vụ nhu cầu đọc sách của bạn đọc.
 • Tuyên truyền về văn hóa đọc nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập, về việc hình thành nếp đọc sách theo thói quen.
 •  Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, tuyên truyền về văn hóa đọc, về kĩ năng đọc trong môi trường truyền thống và môi trường điện tử.
 • Thư viện tổ chức cho các em có kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách có hiệu quả, hữu ích.
 •  Tạo sân chơi cho học sinh về hoạt động trao đổi, đọc sách của nhau.
 •  Tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài; tuyên dương giáo viên, học sinh hiếu học trước, trong và sau Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.
 • Phối hợp Thư viện Tỉnh cho học sinh tham gia cuộc thi trắc nghiệm với chủ  đề “Tìm hiểu về sách và thư viện” tại thư viện trường kết quả đã thu được gần 100 em học sinh khối 4,5 tham gia.
 • Sau đây là một số hình ảnh hoạt động tại trường

         

 • Phối kết hợp với GVCN các lớp cho học sinh đọc sách theo lịch định kì tại thư viện

 

 

 • Tổ chức ngày hội đọc sách ngoài trời , giới thiệu nhiều sách mới , sách hay tạo không gian mở gây hứng thú cho học sinh trong việc tìm đến sách.
        

 • Hình ảnh 1 buổi tuyên truyền sách mới cho học sinh và giáo viên được tổ chức tại khuôn viên Thư viện Xanh nhà trường
 
      
 
 • Hình ảnh các em học sinh đọc sách  trong giờ ra chơi

 

 • 2 Tủ sách Thư Viện Xanh tại trường

 • Học sinh tham gia đọc sách ở thư viện xanh

   

 

 

 • Tổ chức trưng bày, xếp sách nghệ thuật, giới thiệu tại thư viện nhà trường

 

 

 • Tổ chức luân chuyển sách từ Thư viện tỉnh và trưng bày Sách nhằm phục vụ nhu cầu đọc sách của bạn đọc.

 1. ĐÁNH GIÁ CHUNG
 • Toàn thể CBNV/CNV và học học sinh đã tham gia hưởng hứng tích cực Ngày Hội đọc sách do,Sở Văn Hóa, Phòng Giáo dục – Đào tào tp PR-TC Thư Viện Tỉnh và nhà trường phát động
 • Các hoạt động diễn ra sôi nổi, số lượng bạn đọc đến thư viện tích cực hơn.
 • Tuyên truyền sâu rộng vai trò của sách đến toàn thể CBNV/CNV và học học sinh

 

       HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                  CÁN BỘ THƯ VIỆN

 

 

 

      LÊ ANH TUÁN                                                                                                                 MAI PHAN BẢO TRÂM