Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thanh
Hiệu phó Nguyễn Thị Thanh
Ngày tháng năm sinh 25/10/1971
Giới tính Nữ
Điện thoại 0937588544
Email nguyenthithanh.thmyhuong@ninhthuan.edu.vn
Mạng xã hội