Thông tin chi tiết:
Lê Anh Tuấn
Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn
Ngày tháng năm sinh 07/07/1977
Giới tính Nam
Điện thoại 0982015352
Email leanhtuan.thmyhuong@ninhthuan.edu.vn
Mạng xã hội